Služby a odměny

 

ODMĚNA ZA KONZULTACI :  1350,-Kč / 60 min.

(aktuálně konzultace pouze on-line)

Délku konzultace si může klient zvolit sám dle své potřeby.

Z naší strany Vám umožníme dostatek časového prostoru pro klidnou atmosféru vstřebávání nového.

Minimální doba konzultace je vždy 60 minut. Za kratší dobu bychom se totiž nestihli dostat společnou konverzací ani k jádru věci a základnímu pochopení změn pro klienta. Obvyklé konzultace trvají 1 – 1,5 h. (u některých služeb i déle).

 

Cvičební program „ROZVOJ V SOUSTŘEDĚNÉM POHYBU“ pro rodiče s dětmi od 5 let :  1350,-Kč / 90 min.

(vedeme pouze formou on-line zážitkové konzultace)

Obsahuje nutnou teoretickou část, praktické ukázky cvičení a korigování zkušebního tréninku na míru, který pak rodič s dítětem každý den procvičuje doma.

 

 

Každá hodina tohoto dlouhodobého hravého programu se hradí předem, zasláním platby na bankovní účet týden dopředu.

Můžete využít i výhodného balíčku tohoto stimulačního programu „Rozvoj v soustředěném pohybu“ (předplacených 10 lekcí s bonusem pro dítě v podobě zaslání ZDARMA pomůcek k procvičování konkrétních technik stimulačních sestav). V případě zájmu, je zapotřebí se domluvit po první on-line konzultaci společného cvičení, když se vám bude program líbit a budete vědět, že chcete pokračovat v dlouhodobé intenzivní přípravě doma 🙂

 

 

 

Než doplníme text na tomto webu, můžete podrobné informace k jednotlivým konzultacím si pročíst na našich hlavních stránkách www.miriamzikmundova.cz

Výčet všech nabízených služeb najdete na odkazu:

Ceník a způsob platby

 

Od 25.května 2018 vešla v platnost řada zásadních změn podle nové právní legislativy EU v Zásadách ochrany osobních údajů (GDPR). Má to celoplošný dopad na rozsáhlou administrativu v zabezpečení dat, změny obchodních podmínek, zvýšené finanční náklady na právní a programátorské služby i časovou náročnost všech administrativních úkonů pro ty, kteří pracují s lidmi a jejich jakýmikoli údaji. Jelikož je i naší povinností přísně dodržovat tyto zákony při své práci, respektujeme podmínky ochrany osobních údajů a z tohoto důvodu i my zavádíme od května 2018 nutné změny v poskytování našich služeb a úpravu ceníku.
Děkujeme za pochopení.

 

♣ ♥ ♠

 

 Důležitá informace:
TELEFONICKOU ANI PÍSEMNOU KONZULTACI JIŽ NEPOSKYTUJEME !
Veškeré poradenství a konzultace na míru vašim potřebám provádíme zásadně napřímo TVÁŘÍ V TVÁŘ.
DISKRÉTNOST A RESPEKT ke klientům JSOU pro nás SAMOZŘEJMOSTÍ.
Veškeré INFORMACE A PŘÍBĚHY klientů JSOU jednoznačně DŮVĚRNÉ a nikde je neprezentujeme. 

 

JAKÉKOLI ÚDAJE A POZNATKY Z VAŠEHO ŽIVOTA, které nám na konzultaci SDĚLÍTE O VAŠEM ZDRAVOTNÍM STAVU ČI NÁVYCÍCH, O VAŠICH PROŽITCÍCH ČI PLÁNECH v žádné podobě NEZAZNAMENÁVÁME, NEEVIDUJEME, NEZPRACOVÁVÁME, NEUKLÁDÁME, ani NEPŘEDÁVÁME třetí osobě. Vše je důvěrné při přímé ústní komunikaci s klientem, který si pro vlastní potřebu může dělat z našich doporučení písemné poznámky domů. ŽÁDNÉ ZVUKOVÉ nebo OBRAZOVÉ ZÁZNAMY NEJSOU  DOVOLENÉ z důvodů ochrany osobních údajů klienta i konzultanta! 
PŘÍSNĚ DODRŽUJEME OBECNÉ PODMÍNKY LEGISLATIVY GDPR a totéž je požadováno i od chování klienta, který u nás využívá služby. PŘED NAŠIM SPOLEČNÝM ROZHOVOREM osobního setkání v poradně nebo Skypem, obdržíte k podepsání „INFORMOVANÝ SOUHLAS“ se zpracováním osobních údajů a způsobu poskytnutí služby, za což se považuje podle nařízení GDPR i vaše jméno, příjmení, adresa bydliště (fakturační údaje), telefonický i emailový kontakt, Skype adresa a datum narození. Tyto údaje potřebujeme pro vystavení faktury (u bezhotovostních plateb) nebo příjmového dokladu (u plateb v hotovosti), anebo jsou nutné pro poskytnutí naší služby, o kterou žádáte. Od 24.5.2018 MÁME PRÁVNĚ OŠETŘENY nové obchodní podmínky poskytování služeb, ochranu osobních údajů, podmínky dodržování autorských práv a přizpůsobený způsob práce s klientem.
SNAŽÍME SE A ZÁLEŽÍ NÁM, aby námi poskytované SLUŽBY byly stále pro vás inspirujícím a hodnotným zážitkem, podpůrnou pomocí či provázením a neomezovaly vaše rozhodnutí z pohledu přísných opatření EU, které potřebujeme všichni bez výjimky dodržovat :-).  DĚKUJEME za vaše RESPEKTOVÁNÍ těchto nových obecných nařízení poskytování služeb.
Seznamte se prosím s našimi  Všeobecnými obchodními podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů 

 

Pracujeme otevřeně a ctíme pravdivost, slušnost, diskrétnost a jednání „fair play“.
S nečestnými úmysly nás nekontaktujte !
Máme právo kdykoli konzultaci ukončit pokud vycítíme jiné záminky než ryze osobní a snahu o nekorektní jednání.